Frelsesarmeen Drammen 19. mai

Frelsesarmeens lokaler i Drammen.

 

 

Lørdag 19. mai kl. 15.00-18.00 inviteres alle til bibeltimer på Frelsesarmeen i Drammen.

Magne Berg underviser over temaet "Fylt av Den Hellige Ånd".

Det blir en enkel servering i pausen.

Frelsesarmeen Drammen 20. mai

Magne Berg underviser og taler.

Søndag 20. mai kl. 11.00 er du velkommen til gudstjeneste på Frelsesarmeen i Drammen. Magne Berg taler over temaet "Fylt av Den Hellige Ånd". Det blir gitt anledning til forbønn for de som ønsker det.

Etter gudstjenesten er du velkommen til et enkelt måltid.