Kurs om angst. Tromsø 20. september.

NY BOK OM ANGST

bestilling@bergforlag.com

"Barn, ungdom og angst - Skygger fra fortiden"

Som tittelen sier, handler boka om barn, ungdom og angst, men begrenser seg ikke til det yngre alderstrinnet, selv om det får spesiell oppmerksomhet.

Forfatter Magne Berg bruker fagstoff og egen erfaring med angst i eget liv. Boka er en blanding av fag og selvbiografi og tar sikte på å være til hjelp for foresatte, andre pårørende og personer som jobber med barn på fritid og i yrkessammenheng.

Boka passer også godt til "hjelp til selvhjelp" på tvers av alderstrinn.

RESSURSSIDE - kurs, foredrag og forlagsvirksomhet

Dette er ei ressursside som formidler kurs og foredrag. Tema har gjennom flere år vært angst og livsmestring generelt, og angst blandt barn og ungdom spesielt. Nå er tilbudet utvidet til også å gjelde relasjoner, kommunikasjon, veiledning og ledelse.
 
Kurs og foredrag settes opp flere steder i landet med jevne mellomrom. Ulike organisasjoner som skoler, kommuner og interesseorganisasjoner har gjennom årene tatt kontakt med tanke på kurs, temakvelder, seminardager, planleggingsdager, foredrag o.l.
 
Videre drives en enkel forlagsvirksomhet i samme foretak. Foreløpig dreier denne seg om utgivelsen av boka Skygger fra fortiden.
 

Foredrag på video

 

Nå får du foredragene Selvtillit og selvfølelse og Angsten på video. Det er to foredrag pr. tema, og Magne Berg underviser.

Hvert av disse fire foredragene er på ca. 25 minutter.

 

 

Les mer og bestill på www.bergforlag.com.

Vellykket kurs på Eidsvoll.

I farta på Eidsvoll.

Onsdag 6.2. var jeg på Eidsvoll. SFO-lederne der inviterte meg til deres årlige fagsamling på ettermiddagen, sammen med sine 70 assistenter og fagarbeidere. 

Det var herlig å oppleve en enorm respons fra et så motivert personale. Tema var "barn, ungdom og angst", og deltakerne viste interesse og engasjement. Det var tydelig at de ville lære mer om denne lidelsen, som så mange barn og unge sliter med.

Selvfølgelig var det også gledelig at en del kjøpte boka mi.

Om Magne Berg

Magne Berg

Etter flere år som rektor, jobber jeg nå som kommunalsjef for oppvekst i Åsnes kommune. Kurs- og foredragsvirksomheten driver jeg på fritiden. Jeg skriver ogå en del, som i det siste har resultert i boka "Skygger fra fortiden".

Jeg er opprinnelig fra Kristiansund, er gift og har fire barn. Barnebarn og svigerbarn har det også blitt.

Min faglige bakgrunn har jeg fra lærerskolen i Sogndal. I ettertid har jeg studert veiledning, ledelse, omstilling, organisasjonsutvikling, teologi og etikk. 

Bakgrunnen for at jeg bruker noe av fritiden min på å holde kurs og foredrag om bl.a. angst og psykiske lidelser generelt og angst blandt barn og ungdom spesielt, er to-delt:

For det første er dette et tema som opptar meg. Barn og unge sliter psykisk så vel som oss voksne, og statistikken ser ikke bra ut. Da spør jeg meg hva jeg som menneske og leder innen oppvekst kan bidra med.

For det andre har jeg selv slitt med angst i over 20 år som barn, ungdom og ung voksen. Jeg bestemte meg for noen år siden at det skulle komme noe godt ut av årene i angst-helvetet. Da begynte jeg å dele, og jeg har aldri angret. Tvert imot. Det har gjort meg rikere å dele.

Jeg har prøvd å utarbeide kurs og foredrag som er livsnære og faglig funderte og prøvd å skrive ei bok som er livsnær i sin faglighet. Jeg har ingen formell kompetanse innen psykisk helse, men velger å tro at mine 20 år med angst har gitt meg en erfaring som jeg kan dele noe fra.

Fritiden brukes også til å engasjere meg i Frelsesarmeen og politikken.

Målgruppe for kurs og foredrag

 

Målgruppe avhenger av hvilket tema som settes opp. Dreier det seg om "barn, ungdom og angst", er det generelt du som jobber med barn og ungdom, pårørende og andre interesserte som jaktes på. Samtidig er dette så universelle tema, at de aller fleste vil ha utbytte.

Kurs og foredrag har siden 2003 vært arrangert en rekke steder i landet, med svært god mottakelse av ansatte i barnehage, grunnskole, vg skole, PPT, NAV, menigheter og andre instanser og organisasjoner.

Det er svært gledelig når pårørende av mennesker som sliter, og mennesker som selv plages, gir positiv omtale i etterkant.

Selv om vi har våre målgrupper, er alle interesserte velkommen. Dette er et tema som involverer mange.

 Ut over dette er det valg av tema som spesifiserer målgruppen.

Kontakt

Arrangement annonseres her og på Facebook, samt at det sendes ut epost til faginstanser, lag og organisasjoner med invitasjon.

Kontaktinformasjonen som brukes ved utsendelser, er informasjon som ligger åpent på internett, som regel hentet fra virksomhetens egne hjemmeside. 

Ta kontakt om du lurer på noe, eller om du vurderer å sette opp et kurs eller foredrag og ønsker å snakke med meg om en eventuell invitasjon:

BERG FORLAG & CONSULT

v/Magne Berg

Einervegen 20
2409 ELVERUM

Tlf: 99 35 32 84

E-post: maberg@lyse.net