Frelsesarmeen trenges tross rikdom og velferd.

Foto: Magne Berg. Tatt av: Eirik Haukenes, NRK.

Jeg kaller Frelsesarmeen "Mitt andre hjem" og "En del av min identitet". Hva er det som gjør at jeg sier og føler dette? Jeg tror det handler om tro og verdier. Troen på mennesket. Troen på Gud. Verdiene som understreker menneskets verdi utelukkende ut fra sin eksistens. Ikke ut fra prestasjon og status.

Jeg tror ikke på menneskets ufeilbarlighet. Den er det bare Gud som kan skilte med. Mennesket er på mange måter et håpløst vesen.

Det er bare å ta en titt inn i nyhetsbildet, så får man fort et inntrykk av mennesket. Og ikke et godt et.

Likevel har jeg en tro på at mennesket kan finne en harmoni og balanse i livet, som gjør at det lever ut den kjærligheten som jeg tror bor i oss alle. En kjærlighet som jeg tror er lagt ned i mennesket av Gud selv. Jeg har tro på at mennesket kan utgjøre mirakler i fellesskap med hverandre og Gud. Da må mennesket få muligheten til å ta gode valg, og få muligheten til å se Gud.

Frelsesarmeen har siden jeg var 10-11 år vært mitt hjem på fritiden. Her har jeg fått utvikle mine evner, blitt betrodd oppgaver og fått leve ut verdiene mine basert på kjærlighet og troen på Gud. Min relasjon til Frelsesarmeen har ikke alltid vært problemfritt. Dels på grunn av Frelsesarmeens mangler og dels på grunn av mine egne. En relasjon består alltid av mer enn én part, og det er sjelden en uskyldig part i en konflikt.

Men her har jeg så langt valgt å bli, med et par opphold i løpet av 37 år som medlem, og min identitet har vokst seg fram og blitt stadig sterkere med årene. Fordi jeg identifiserer meg med Frelsesarmeens visjon, oppdrag og verdier, og fordi jeg ser det er behov for meg.

Frelsesarmeen består av mennesker som deg og meg. Det er forholdet "menneske-menneske" som utgjør en forskjell. En organisasjon og trossamfunn er et felles verktøy og treffpunkt. Det er du og jeg som er ansiktet utad, de varme hendene og de villige hjertene. Det er hver enkelt av oss som er de to føttene som trasker dit behovet er.

Det er behov for Frelsesarmeen, tross rikdommen og velferden rundt oss. Det er behov for oss medmennesker som tilsammen utgjør denne bevegelsen. Samfunnet, uavhengig av tilgang på rikdom, består av mennesker som ikke har funnet sin balanse, som ikke har fått tilrettelagt mulighetene for seg og som ikke har blitt fanget opp før det ble "for seint".

Min tro og mine verdier sier at det sjelden er for seint. Menneskets egen kraft og Guds kraft kan tilsammen skape det miraklet som mange rundt oss trenger. 

Vi trenger de fem T-ene:

Tro

Tilrettelegging

Tillit

Tilgivelse

Tilhørighet

Så kan leseren selv legge til hva som ligger i tro, tilrettelegging, tillit, tilgivelse og tilhørighet for at mirkalene skal bli til virkelighet. Jeg vet hva jeg legger i dem. For meg handler det om den troen Gud har på meg og jeg på Ham, at Han tilrettelegger for meg det Han ser jeg kan gå inn i, at jeg opplever tillit fra Han som elsker meg og mennesker rundt meg, at Gud og medmennesker strør om seg av tilgivelse og forsoning og tilbyr tilhørighet. Da vokser mennesket. Da vokser jeg. Da kan vi utgjøre en forskjell for hverandre.

Så tror kanskje ikke du på Gud, slik som jeg gjør, men det betyr ikke at du og jeg ikke kan være en del av det samme miraklet:

Du og jeg - som Frelsesarmeen - trenges tross rikdom og velferd. Ta kontakt med Frelsesarmeen, eller en annen hjelpeorganisasjon der du bor, og bli med å skape mirakler.

 

God førjulstid.

 

Vennlig hilsen

Magne Berg

soldat i Frelsesarmeen