Barn, ungdom og angst - kurs i Sandnes 22.2.19

Halv dags kurset "Barn, ungdom og angst" arrangeres i Sandnes fredag 22.2.19. Kurset har gjennom flere år blitt svært godt mottatt av lek og lærd over hele landet.

Tid: kl. 11.30 - 15.30

Sted: Hotel Sverre, Storgata 45 - Sandnes

 

Noen av punktene som berøres:

* Hva er angst? Hvorfor får man det?

* Hva gjør den med barn og unge?
* Mønster, uttrykk og reaksjoner
* Hva kan og bør gjøres for å hjelpe best mulig?

 

Pris: Kr. 450,- inkl. servering i pausene.

 

Bindende påmelding: Fristen er ute, men det er noen få ledige plasser som eventuelt må bookes seinest innen kl. 13.00 den 21.2.19.

# pamelding@bergforlag.com

# Sms 99353284